Skip to main content

Vägledande frågor

Vägledande frågor under ljudinspelning

 1. Vad heter du?
 2. När blev du utmattad?
 3. Hur länge har du varit utmattad?
 4. Hur fick du din utmattningsdiagnos?
 5. Har du några andra diagnoser och hur har detta påverkat din utmattning?
 6. Berätta om hur resan såg ut till att du blev utmattad. Vilka faktorer och beteendemönster låg bakom i just ditt fall tror du?
 7. Vilka faktorer har hjälpt dig till att må bättre?
 8. Hur har stödet varit från familj och vänner?
 9. Vilket/vilka stöd har du fått från staten i din rehabliteringsprocess?
 10. Vilka lärdomar/insikter har du fått om dig själv och dina behov samt om din omvärld under din resa från utmattad till ett bättre mående?
 11. Hur har din kontakt med försäkringskassan varit? Har du fått sjukskrivning och ekonomisk hjälp?
 12. Hur mår du idag och vart befinner du dig i din utmattningsresa? Kanske är du helt frisk och återställd?
 13. Har du någon sysselsättning idag eller är du fortsatt sjukskriven?
 14. Hur är ditt förhållningssätt till livet idag jämfört med innan du blev utmattad?
 15. Finns det något du vill lägga till i din berättelse?