Skip to main content

Föreläsning

I dagsläget erbjuder vi inte den här tjänsten då denna sida är under uppbyggnad.

Framöver är vår intention att erbjuda föreläsningar som på olika sätt kan stötta dig med stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom.

Senast uppdaterad: 2023-03-15.