Skip to main content

Om oss

Rakt in i Väggen hoppas att verksamheten kan upplevas som ett stöd för både individer som har utmattningssyndrom och annan stressrelaterad ohälsa, samt deras anhöriga.

Förhoppningen är även att arbetet genom Rakt in i Väggen, som teamet och alla värdefulla människor som delar med sig av sina livsresor gör tillsammans, kan bidra till mindre skam och ensamhet för de som drabbats, en större förståelse för utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa i samhället samt att fler vågar prata om psykisk ohälsa.

Alla får göra sin röst hörd

Rakt in i Väggen bildades i september 2016, och är ständigt i ett utvecklingsarbete sedan dess, i syfte att hjälpa och stötta människor med liknande erfarenheter som grundarna besitter. Rakt in i Väggen innehåller en podcast där Alexander och Jennifer delar med sig av sina utmattningsresor, där Jennifer även delger erfarenheter av bland annat posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

De egna delningsavsnitten är varvade med gästavsnitt från människor med kunskap och/eller erfarenhet av utmattningssyndrom. Alla får vara med och göra sin röst hörd; kända som okända människor. Det viktigaste är att alla som vill lyfta sin historia till ytan får göra det, och därmed bli lyssnad på.

En växande verksamhet

Planering för ytterligare utvidgning av Rakt in i Väggens verksamhet är i full gång, och en förhoppning är att verksamheten ska kunna erbjuda en aktiv blogg, webinars/föreläsningar, stödgrupper, stödpersoner och en anonym stödchatt framöver.

Huvudgrundare

Alexander Gaianima

Alexander är verksamhetsansvarig och huvudgrundare av verksamheten som bildades 2016.

Medgrundare

Jennifer Frostelid

Jennifer är ansvarig över projektet Young & healthy och medgrundare av verksamheten som bildades 2016.