Skip to main content

Vi vill att fler ska få möjlighet till att dela sitt mående och även få testa den delningsform vi använder oss av. Idag har vi besök av Lina som är en av våra lyssnare och som är sjukskriven för utmattningssyndrom. Vi alla delar hur vi mår och har det. Pratar om tankar och känslor. Vi önskar er en trevlig lyssning! 🎙️\"🌸\"

Lyssna genom:

\"\"

\"\"

Leave a Reply