Skip to main content

2. \”Delning\” och acceptans

I vårt andra podcastavsnitt om utmattningssyndrom, utbrändhet, utmattningsdepression och att gå in i väggen, visar vi hur en s.k \”delning\” går till, vilket är en av byggstenarna i självhjälpsprocessen.

Hur fungerar en delning?

Här är ett utdrag från Solkattens mötesmanual;

\”Vi börjar varje möte med att turas om att läsa upp denna text. Det ger oss en påminnelse om att var och en här har tillfälle att prata helt utifrån sig själv utan krav eller press.

Vi delar i förtroende och så ärligt vi förmår, säkra på att det som sägs här stannar här.

Vi möter varandra med ömsesidig respekt och ödmjukhet, även då vi inte tycker likadant eller har olika erfarenheter.

Ordet går runt så att alla får tillfälle att dela med sig. Vi avbryter inte varandra och vi kritiserar eller angriper inte det som någon delgett. Vi ger inga goda råd såvida inte någon ber om det.

Vi delar våra erfarenheter, känslor och tankar, men vi har inget taltvång.\”

Vi pratar även lite lätt om acceptans, utifrån våra egna erfarenheter.

Allt gott!

Klippare: Alexander Eriksson
Musik: Jennifer Frostelid

Leave a Reply