Skip to main content

\"\"

Det kan vara svårt att se de framsteg som görs under tiden man inte mår bra. Idag pratar båda två om några positiva kliv framåt som skett med tiden, och avsnittet avslutas med en tacksamhetsrunda.

Vi hoppas ni får en trevlig lyssning!

Lyssna genom:

\"\"

\"\"

Leave a Reply