Skip to main content

Rakt in i Väggen lanserar denna vecka sitt nya projekt Young & healthy som är ett initiativ med förhoppningen om att kunna stötta unga vuxna med stressrelaterad ohälsa till ett mer hälsosamt, hållbart och meningsfullt liv.

Visste du att var fjärde ung person och mer än var tredje ung kvinna känner sig stressade? Detta visar siffror från FHMs nationella folkhälsoenkät. Både skolbarn och vuxna under 30 år svarar oftare än andra åldersgrupper att de känner sig stressade. 1 Hillevi Busch på Folkhälsomyndigheten menar på att unga vuxna toppar statistiken både inom psykisk ohälsa, psykiska besvär och stress. 2

Om projektet

Rakt in i Väggen vill därför genom initiativet Young & healty vara med och vända på denna utveckling och minska på stressen hos unga vuxna samt stödja och stärka unga människor till ett meningsfullt, hållbart och välmående liv. Detta genom att minska på deras stress, förebygga utmattning och hjälpa unga som drabbats av utmattning till att bli friska. Vår intention är även att stötta anhöriga till unga vuxna med stressrelaterad ohälsa.

Vi kommer inledningsvis lyfta ungas egen röst genom vår podcast, blogg och sociala medier. Planering för ytterligare utvidgning av Rakt in i Väggens verksamhet är i full gång, och en förhoppning är att verksamheten även ska kunna erbjuda webinars/föreläsningar, stödgrupper, stödpersoner och en anonym stödchatt till unga vuxna framöver.

Kontakta Jennifer Frostelid vid frågor eller funderingar om projektet, som är projektansvarig för Young & Healthy. Du når Jennifer på: jennifer@raktinivaggen.com

Du finner mer info om projektet på följande sida: https://raktinivaggen.com/young-healthy/

Källor:

  1. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/ ↩︎
  2. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/allt-fler-unga-kanner-sig-stressade ↩︎

Leave a Reply