Skip to main content

Motstånd är ett ord som kan innebära olika saker, men just i det här fallet handlar det om att våga säga som det är. Våga känna efter, inte vara rädd för \”att vara för mycket\” utan säga det som pågår i kroppen och i livet. Släppa på det eventuella motstånd som finns, våga försöka nå det djupa och viktiga man vill prata om.

Lyssna genom:

\"\"

\"\"

Leave a Reply