Skip to main content

Redan från vår födsel är vi beroende. Beroende av en annan människa. Utan detta beroende hade vi inte överlevt. I grunden är människan ett flockdjur med sin största styrka i intelligensen och sin förmåga till att samarbeta med andra människor.

Med detta sagt, är det inte så konstigt att vi vill bli omtyckta av andra. För rädslan av att bli exkluderad ur flocken är nämligen en av våra största rädslor. Men som med allt annat, behövs en balans. För utan balansen, blir det en obalans som dränerar oss på energi. Precis som för många andra, har Jennifer och Alexander haft en obalans i just detta. Hoppas avsnittet kan hjälpa er på nått sätt!

Lyssna genom:

\"\"

\"\"

Leave a Reply