Skip to main content

Tröttheten är stor idag. Det har hänt mycket på senaste tiden, delvis skola och olika möten, samtidigt som måendet svajat. Känslorna visar sig starka under inspelningen och vi avrundar avsnittet med att prata om \”den perfekta ytan\”.
Vi önskar er en fin lyssning! \"🎙️\"

Lyssna genom:

\"\"

\"\"

Leave a Reply