Skip to main content

Podcasts

Medverka i podcast

  • Du kan dela din personliga resa med stressrelaterad ohälsa, utmattning och/eller kunskap.
  • Du kan dela ditt perspektiv som anhörig till någon med stressrelaterad ohälsa.
  • Poddinspelningen görs hemifrån i monologform med instruktioner från oss.
  • Medverka själv eller tillsammans med andra.

Frågor om poddmedverkan

Vem kan medverka?

Vem kan medverka?

Alla är välkomna att höra av sig och meddela sitt intresse. Kvinnor som män. Unga som äldre. Kända som okända.

Vilka söker vi?

1. För dig som upplever att stressen tar för stor plats: Vi söker dig som upplever att stressen tar för stort plats i ditt liv. Det har inte gått så långt som att du har blivit utmattad eller sjukskriven men ändå tillräckligt långt för att du har en känsla av att stressen, på olika sätt, börjar att begränsa dig i ditt välmående.

2. Mitt i utmattningsresan: Vi söker dig som är mitt i din läkningsresa från utmattning och som fortfarande är sjukskriven större delen av din tid. Om du har en begränsad energi men samtidigt känner att du gärna vill dela med dig av din historia så kan du spela in podden uppdelat vid flera tillfällen som vi sedan klipper ihop.

3. För dig som mår bättre: Vi söker dig som har kommit en längre bit på läkningsresan och som har kommit igång med en sysselsättning igen.

4. Nästan eller helt frisk: Vi söker dig som mer eller mindre känner dig tillfrisknad från utmattning.

5. Dig som jobbar mot/med människor med stressrelaterad ohälsa: Vi söker dig som jobbar med eller mot människor med stressrelaterad ohälsa, oavsett om du har egen erfarenhet av stressrelaterad ohälsa och utmattning.

Hur fungerar poddupplägget?

Hur fungerar poddupplägget?

Rakt in i Väggens Sharings har ett upplägg som liknar ”Sommarprat i P1”, i Sveriges Radio. Det är med andra ord ingen intervju eller samtal med någon annan, utan inspelningen görs på distans på egen hand i monologform med instruktioner från oss. Det här poddupplägget är Rakt in i Väggens nisch och är väldigt uppskattat av många av våra lyssnare. Lyssna på Micke Gunnarsson i mediespelaren nedanför för att få en större förståelse för hur en Sharings-podd kan låta.

Vilken Sharings-podd ska jag välja?

Vilken Sharings-podd ska jag välja?

Det finns olika typer av Sharings-poddar du kan anmäla ditt intresse till. Du finner mer information om respektive delningspodd nedanför.

Om Share your story

I Share your story delar gästerna med sig av sina egna direkta erfarenheter från att ha upplevt stressrelaterad ohälsa. För att kunna delta behöver du ha egen erfarenhet av hur det är att ha levt med stressrelaterad ohälsa. Lyssna gärna på Anna Johnsson eller David Wagners medverkan för att få en större förståelse för hur en Share your story kan låta.

Om Share your knowledge

I våra Share your knowledge delar gästerna med sig av sin kunskap och expertis inom ett specifikt område. Du behöver inte själv ha upplevt stressrelaterad ohälsa eller utmattning för att kunna medverka i en Share your knowledge men däremot behöver du besitta kunskap som kan stötta människor med stressrelaterad ohälsa. Lyssna gärna på heminredaren Nina Tegenfeldt, färgexperten Sara Garanty eller psykologen David Waskuri för att få en bättre uppfattning kring hur en Share your knowledge kan låta.

Om Share your story & knowledge

Våra Share your story & knowledge är precis som namnet antyder, en blandning av Share your story och Share your knowledge och är till för dig som har egen erfarenhet av stressrelaterad ohälsa och som jobbar med, för eller mot samma målgrupp i ditt yrke. Här får du en möjlighet till att dela med dig både av ditt personliga perspektiv av stressrelaterad ohälsa men även din expertis och kunskap inom ett specifikt område som kan stötta människor med stressrelaterad ohälsa. Lyssna gärna på Petra Schollin Löfbom eller Emma Nybom Johansson för att få en bättre förståelse för hur en Share your story & knowledge kan låta.

OBS. Du/ni väljer vilken Sharings-podd som passar dig/er när ni fyller i intresseformuläret nedanför.

Hur fungerar gemensam medverkan?

Hur fungerar gemensam medverkan?

Du kan också välja att skapa en Sharings-podd tillsammans med någon annan. Ni kanske är vänner eller ett par som båda har insjuknat i utmattningssyndom och vill dela ert gemensamma perspektiv. Eller så kanske den ena personen är utmattad och den andra anhörig och att ni vill belysa båda dessa perspektiv i en och samma podd.

Ni kanske jobbar tillsammans och har utmattade människor som en central målgrupp i ert arbete och vill skapa en podd tillsammans där ni kan förmedla er kunskap som kan stötta människor med utmattning och stressrelaterad ohälsa.

Om du är intresserad av medverkan tillsammans med någon annan, kan du välja det alternativet när du fyller i och skickar in intresseformuläret nedanför.

Lyssna gärna på podden ”Utmattningens labyrint” med Ulrika och Antonio som delar en patient och en läkares perspektiv på utmattningssyndom för en ökad förståelse för hur en gemensam medverkan kan låta. Du hittar podden i mediespelaren nedanför.

Hur gör jag för att medverka?

Du börjar med att fylla i intresseanmälan nedanför. Efter att du har fyllt i och skickat iväg intresseanmälan kommer vi att kontakta dig för mer information.

Frågor om poddinspelning

Vart spelas podden in?

Du gör inspelningen till podden hemifrån med instruktioner från oss. Inspelningen kan göras med mobilens mikrofon, headset eller med en extern mikrofon till dator eller mobil. Välj det alternativet som ger bäst ljud.

Hur lång får en ljudinspelning vara?

Tidslängden för ljudinspelningen får max vara 70 minuter om du gör poddinspelningen själv och 80 minuter om du gör poddinspelningen tillsammans med någon annan. De flesta poddarna brukar vara mellan 30-60 minuter.

Om du är osäker på om tidsgränsen räcker, kan det vara en god idé att skriva ner stödpunkter för vilka personliga ämnen du vill prata/berätta om före din ljudinspelning. Det hjälper dig att få en bättre överblick över vad som är viktigast för dig att berätta.

Kan man använda manus?

Använd gärna stödpunkter men undvik hela manus. Lita på att allt ni behöver veta för vad som ska sägas finns inuti er, stund för stund. Låta det komma mer spontant, naturligt och från hjärtat.

Vägledande frågor & förslag samtalsteman

Vägledande frågor

Om du tycker det är svårt att berätta om din utmattningsresa utan frågor och vägledning, kommer det finnas vägledande frågor som du kan använda under din ljudinspelning som ett stöd. Du får tillgång till dessa frågor i samband med att vi skickar poddinstruktionerna till dig i ett mail i ett senare skede.

Förslag samtalsteman

Förutom att dela med dig av din personliga resa och/eller kunskap inom stressrelaterad ohälsa, kan du också välja att prata om en eller flera ämnen kopplat till din berättelse när du gör din ljudinspelning till podden. Vi har skapat lite olika förslag på vilka samtalstema man kan prata om nedanför. Du kommer att få dessa förslag presenterade för dig när du fyller i intresseanmälan och du kan även välja ett eget förslag.

• Vägar till läkning: Kan t.ex. handla om Återhämtning, meditation, fysisk aktivitet, självkänsla, gränssättning osv.

• Personlighetsdrag & beteende: Kan t.ex. handla om Högkänslighet, perfektionism, medberoende, missbruk osv.

• Samexisterande diagnoser: Kan t.ex. handla om Depression, ångest, PTSD, ADHD, bipolär osv.

• Kriser & svåra upplevelser: Kan t.ex. handla om identitietskris, suicidalitet, förlust/sorg, tuff uppväxt, mobbning osv.

• Stora livsförändringar: Kan t.ex. handla om att bli gravid/förälder, seperation, byte av karriär osv.

• Livet efter utmattning & inspiration: Kan t.ex. handla om hur livet förändrats, nya inspirerande livsval och vägar, vad som är viktigt nu jämfört med innan osv.

Övriga frågor

Övriga frågor mailar du till: podcast@raktinivaggen.com

Intresseanmälan

1
2
3
4

Kontaktuppgifter

Börja med att fylla i dina kontakuppgifter.