Skip to main content

Podcasts

Instruktioner ljudinspelningar

 • Läs först texten under ”Instruktioner inför ljudinspelningar” nedanför. Både de allmänna instruktionerna och instruktionerna för själva ljudinspelningen.
 • Kom sedan igång med dina ljudinspelningar genom att följa texten under ”Instruktioner under ljudinspelningar” och poddinstruktionerna för den Sharings-podd du valt. 
 • När ljudinspelningarna är färdiga följer du texten under ”Instruktioner efter ljudinspelningar” och skickar in dina ljudfiler genom formuläret.
 • Om du har någon fråga eller fundering är du varmt välkommen att kontakta oss via podcast@raktinivaggen.com.

Instruktioner inför ljudinspelningar

Allmänt

1. Om poddupplägg

Du har valt att medverka i vårt poddprogram Sharings. Sharings har ett upplägg som liknar ”sommarprat i P1” i Sveriges Radio. Poddgästen delar med sig av sitt personliga perspektiv av stressrelaterad ohälsa och/eller kunskapsbank i monologform. Gästen kan även medverka som anhörig till någon med stressrelaterad ohälsa.

Det finns olika typer av Sharings-poddar. Du ser i mailet du fick vilken kategori Sharings-podd du valt för din medverkan. Här kommer en påminnelse över vad som skiljer Sharings-poddarna åt:

Om Share your story

I Share your story delar gästerna med sig av sina egna direkta erfarenheter från att ha upplevt stressrelaterad ohälsa. För att kunna delta behöver du ha egen erfarenhet av hur det är att ha levt med stressrelaterad ohälsa. Lyssna gärna på Anna Johnsson eller David Wagners medverkan för att få en större förståelse för hur en Share your story kan låta.

Om Share your knowledge

I våra Share your knowledge delar gästerna med sig av sin kunskap och expertis inom ett specifikt område. Du behöver inte själv ha upplevt stressrelaterad ohälsa eller utmattning för att kunna medverka i en Share your knowledge men däremot behöver du besitta kunskap som kan stötta människor med stressrelaterad ohälsa. Lyssna gärna på heminredaren Nina Tegenfeldt, färgexperten Sara Garanty eller psykologen David Waskuri för att få en bättre uppfattning kring hur en Share your knowledge kan låta.

Om Share your story & knowledge

Våra Share your story & knowledge är precis som namnet antyder, en blandning av Share your story och Share your knowledge och är till för dig som har egen erfarenhet av stressrelaterad ohälsa och som jobbar med, för eller mot samma målgrupp i ditt yrke. Här får du en möjlighet till att dela med dig både av ditt personliga perspektiv av stressrelaterad ohälsa men även din expertis och kunskap inom ett specifikt område som kan stötta människor med stressrelaterad ohälsa. Lyssna gärna på Petra Schollin Löfbom eller Emma Nybom Johansson för att få en bättre förståelse för hur en Share your story & knowledge kan låta.

2. Inspelning görs hemifrån

Du gör ljudinspelningarna hemifrån. Inspelningarna kan göras med mobilens mikrofon, headset eller med en extern mikrofon till dator eller mobil. Välj det alternativet som ger bäst ljud.

3. Om du använder mobil för inspelning

Alla smartphones, oavsett om du har en iphone eller en android mobil, har en ljudinspelningsfunktion för röst memon (audio recording) med bra inspelningskvalitet.

Håll telefonen liggande i din hand snett framför din mun för att undvika luftpuffar vid inspelningen. Vi vill därmed INTE att du pratar direkt in i mobilen genom att ha den framför din mun, då vissa konsonanter och andningen bidrar till störande ljud. (Du kan testa att hålla mobilen framför munnen och säga bokstaven P eller att andas nära mikrofonen för att själv höra hur ljudkvaliteten blir).

Om telefonen ligger på skrivbordet någon meter bort kommer rumsklangen att bli för stor, och det är därmed viktigt att telefonen är relativt nära din mun för att få en så bra ljudkvalitet som möjligt.

Källa text: Copyfabriken

4. Dämpat rum & berättartempo

Dämpat rum

Det betyder ett rum där ljudet inte studsar omkring för mycket. Vi vill försöka efterlikna en dämpad radiostudio. Ett rum med mycket textilier ger ett dämpat ljud. Motsatsen är till exempel ett kök eller ett badrum med nakna kakelväggar där ljudet studsar omkring. Testa rummet genom att klappa dina händer en gång. Då hör du om ljudet ”lever kvar” efter klappen. På så sätt kan du också jämföra olika rum.

Håll mobilen på ungefär samma avstånd från din mun under hela ljudinspelningen för att undvika onödiga höjningar och sänkningar i ljudnivån.

Berättartempo

Om du normalt sett pratar lite snabbare, önskar vi att du sänker din hastighet något i ditt berättande. Många av våra lyssnare är utmattade och har långvarig stress bakom sig. Ett långsammare berättar-tempo stöttar dessa individer.

Källa text: Copyfabriken

5. Använd stödpunkter eller manus

Det kan underlätta att skriva ner stödpunkter för vad du ska säga innan du gör ljudinspelningen. Du kan också välja att skriva ihop ett manus, som du läser upp under ljudinspelningen vid behov.

Om ljudinspelning

1. Skapa flera ljudinspelningar utifrån frågor

När du spelar in din podd, gör du det genom att stegvis besvara frågor som finns längre ner på sidan under ”Instruktioner under ljudinspelning”. Du skapar minst 1 ljudinspelning per fråga.

Anledningen till varför vi valt att bryta ner ljudinspelningen i flera ljudinspelningar, är för att det blir enklare för oss rent administrativt när vi skapar olika poddversioner, vid behov.

2. Tidslängd max 5 minuter per ljudinspelning

Maxlängden per ljudinspelning får vara max 5 minuter.

Här kan det vara hjälpsamt att bryta ner det du vill säga på förhand genom att använda stödord eller manus.

3. Tidslängd max 80 minuter för alla ljudinspelningar tillsammans

Den totala tiden för alla ljudinspelningar tillsammans får vara max 80 minuter.

4. Max 50 ljudinspelningar totalt

Antalet ljudinspelningar totalt får max vara 50 stycken.

5. Döp namnet på varje ljudfil till namn & siffra

Döp varje ljudfil du skapar till namnet/ämnet på frågan du besvarar samt vilken siffra i ordningen ljudinspelningen har.

Exempel: 

 • Säg till exempel att du besvarar frågan ”Vem är du (Obligatorisk, max 5 minuter)” och att det är den första ljudfilen i ordningen. Då döper du ljudfilen där du besvarat frågan till namnet ”1. Vem är du”.
 • Säg till exempel att du har en egen punkt som du kallar för ”Inspirationsresan till Costa Rica” och som är den sista ljudfilen av 25 ljudfiler. Då döper du ljudfilen till samma namn med den sista siffran 25 i namnet till ljudfilen. (25. Inspirationsresan till Costa Rica)

Instruktioner under ljudinspelningar

Riktlinjer

Gör en egen ljudinspelning via din mobil/dator för varje fråga nedanför. Döp varje ljudfil i sifferordning, där den första ljudfilen i berättelsen har siffra 1 och den sista ljudinspelningen har den sista siffran. Du hittar poddinstruktioner för din Sharings-podd nedanför/till höger.

 • Maxlängden för en ljudinspelning/ljudfil får vara max 5 minuter.
 • Alla ljudinspelningar får tillsammans vara max 80 minuter.
 • Antal ljudinspelningar får totalt vara max 50 stycken.
 • Svara på alla obligatoriska frågor.
 • Du kan också välja att svara på frivilliga, övriga eller egna frågor/punkter.

Poddinstruktioner

Poddinstruktioner Sharings: Share your story

1. Vem är du? (Obligatorisk, max 5 min)

Börja med att kort presentera dig. I presentationen berättar du vad du heter, vem du är, sysselsättning och varför du valt att medverka. Om du medverkat i vår podd tidigare, kan du informera lyssnarna om detta och säga att din tidigare medverkan kommer finns i infotexten till denna podd.

2. Berätta om din resa genom stressrelaterad ohälsa och/eller utmattning (Obligatorisk, max 10 min)

Hur såg din resa till stressrelaterad ohälsa och/eller utmattning ut? När förstod du att det handlade om stressrelaterad ohälsa/utmattning? Vilka kroppsliga symtom hade du? Vilka yttre omständigheter fanns i ditt liv? Här kan du utveckla mer detaljerande hur din resa såg ut.

3. Varför tror du att blev du utmattad/fick stressrelaterad ohälsa? (Obligatorisk, max 10 min)

Vilka anledningar låg bakom att du blev utmattad/fick stressrelaterad ohälsa utifrån vad du vet idag? Vanliga anledningar kan vara ens självbild, prestationsbaserad självkänsla, virus & bakterier, uppväxt, arbete, relationer, övriga diagnoser, ekonomi och så vidare. Oftast finns det en inre orsak bakom de yttre symtomen.

4. Vad eller vilka saker har hjälpt dig att läkas & må bättre? (Obligatorisk, max 10 min)

Berätta vilka saker som hjälpt dig till att må bättre och läkas. Det kan t.ex. handla om återhämtning, nya vanor och beteenden, kost & kosttillskott, meditation & yoga, nervsystemsreglering, gränssättning, vara i naturen, relationer, förbättrad självkänsla osv.

5. Hur mår du idag? Vart befinner du dig? (Obligatorisk, max 10 min)

Hur mår du idag och vart befinner du dig i din resa från stressrelaterad ohälsa och/eller utmattning? Kanske är du helt frisk och återställd? Har du någon sysselsättning idag? Är det i så fall samma sysselsättning som tidigare eller du valt att testa något nytt?

6. Vilka lärdomar/insikter tar du med dig från din resa genom stressrelaterad ohälsa och/eller utmattning? (Obligatorisk, max 5 min)

Finns det något du lärt dig om dig själv och/eller om din omvärld under din resa från att ha varit utmattad/haft stressrelaterad ohälsa till vart du är idag? Hur är ditt förhållningssätt till livet idag jämfört med innan utmattningen/den stressrelaterade ohälsan?

7. Hur tänker du framåt och om framtiden? (Obligatorisk, max 5 min)

Vad är viktigt för dig att fokusera på framåt? Hur ser du på din framtid?

8. Finns det något du vill lägga till i din berättelse eller ämne du vill fördjupa dig inom? (Frivillig, max 20 min)

Finns det något du vill lägga till i din berättelse som du inte har fått plats genom tidigare frågor? Det kanske finns något tema du vill fördjupa dig inom? Du hittar även inspiration för andra samtalsämnen under rubriken ”Övriga samtalsämnen” för denna punkt nedanför.

9. Marknadsför din egna verksamhet (Frivillig, max 2 min)

Du är varmt välkommen att marknadsföra ditt företag, verksamhet eller hobby i slutet av ljudinspelningen. Tidslängen för denna ljudsekvens får vara max 2 minuter.

Övriga samtalsämnen

Här finner du inspiration till övriga ämnen som du kan prata kring för punkt 8 ovanför. Du kan såklart även välja ett annat samtalsämne att prata kring.

• Vägar till läkning: Kan t.ex. handla om Återhämtning, meditation, fysisk aktivitet, självkänsla, gränssättning osv.

• Personlighetsdrag & beteende: Kan t.ex. handla om Högkänslighet, perfektionism, medberoende, missbruk osv.

• Samexisterande diagnoser: Kan t.ex. handla om Depression, ångest, PTSD, ADHD, bipolär osv.

• Kriser & svåra upplevelser: Kan t.ex. handla om identitietskris, suicidalitet, förlust/sorg, tuff uppväxt, mobbning osv.

• Stora livsförändringar: Kan t.ex. handla om att bli gravid/förälder, seperation, byte av karriär osv.

• Livet efter utmattning & inspiration: Kan t.ex. handla om hur livet förändrats, nya inspirerande livsval och vägar, vad som är viktigt nu jämfört med innan osv.

Poddinstruktioner Sharings: Share your story & knowledge

1. Vem är du? (Obligatorisk, max 5 min)

Börja med att kort presentera dig. I presentationen berättar du vad du heter, vem du är, sysselsättning och varför du valt att medverka. Om du medverkat i vår podd tidigare, kan du informera lyssnarna om detta och säga att din tidigare medverkan kommer finns i infotexten till denna podd.

2. När, hur och hur länge har du varit utmattad? (Obligatorisk, max 5 min)

Berätta sedan när & hur du blev utmattad och hur du fick din utmattningsdiagnos eller om du självdiagnostiserat dig.

3. Varför tror du att blev du utmattad? (Obligatorisk, max 10 min)

Vilka anledningar låg bakom ditt insjuknande utifrån vad du vet idag? Vanliga anledningar kan vara ens självbild och prestationsbaserad självkänsla, uppväxt, arbete, relationer, övriga diagnoser, ekonomi och så vidare. Oftast finns det en inre orsak bakom de yttre symtomen.

4. Vad eller vilka saker har hjälpt dig att läkas & må bättre? (Obligatorisk, max 10 min)

Berätta vilka saker som hjälpt dig till att må bättre och läkas. Det kan t.ex. handla om återhämtning, nya vanor och beteenden, kost, gränssättning, vara i naturen, relationer, förbättrad självkänsla osv.

5. Hur mår du idag? Vart befinner du dig? (Obligatorisk, max 5 min)

Hur mår du idag och vart befinner du dig i din utmattningsresa? Kanske är du helt frisk och återställd? Har du någon sysselsättning idag? Är det i så fall samma sysselsättning som tidigare eller du valt att testa något nytt?

6. Vilka lärdomar/insikter tar du med dig från din utmattningsresa? (Obligatorisk, max 10 min)

Finns det något du lärt dig om dig själv och/eller om din omvärld under din resa från utmattad till mer välmående? Hur är ditt förhållningssätt till livet idag jämfört med innan du blev utmattad?

7. Berätta om din kunskap kopplat till stressrelaterad ohälsa (Obligatorisk, max 20 min)

Berätta mer om din kunskap och hur kunskapen kan stötta människor med stressrelaterad ohälsa. Berätta gärna om anledningen till varför du blev nyfiken på denna kunskap och om denna kunskap hjälpt dig på din egna resa.

8. Finns det något du vill lägga till i din berättelse eller ämne du vill fördjupa dig inom? (Frivillig, max 10 min)

Finns det något du vill lägga till i din berättelse som du inte har fått plats genom tidigare frågor? Det kanske finns något tema du vill fördjupa dig inom? Du hittar även inspiration för andra samtalsämnen under rubriken ”Övriga samtalsämnen” för denna punkt nedanför.

9. Marknadsför din egna verksamhet (Frivillig, max 2 min)

Du är varmt välkommen att marknadsföra ditt företag, verksamhet eller hobby i slutet av ljudinspelningen. Tidslängen för denna ljudsekvens får vara max 2 minuter.

Övriga samtalsämnen

Här finner du inspiration till övriga ämnen som du kan prata kring för punkt 8 ovanför. Du kan såklart även välja ett annat samtalsämne att prata kring.

• Vägar till läkning: Kan t.ex. handla om Återhämtning, meditation, fysisk aktivitet, självkänsla, gränssättning osv.

• Personlighetsdrag & beteende: Kan t.ex. handla om Högkänslighet, perfektionism, medberoende, missbruk osv.

• Samexisterande diagnoser: Kan t.ex. handla om Depression, ångest, PTSD, ADHD, bipolär osv.

• Kriser & svåra upplevelser: Kan t.ex. handla om identitietskris, suicidalitet, förlust/sorg, tuff uppväxt, mobbning osv.

• Stora livsförändringar: Kan t.ex. handla om att bli gravid/förälder, seperation, byte av karriär osv.

• Livet efter utmattning & inspiration: Kan t.ex. handla om hur livet förändrats, nya inspirerande livsval och vägar, vad som är viktigt nu jämfört med innan osv.

Poddinstruktioner Sharings: Share your knowledge

1. Vem är du? (Obligatorisk, max 5 min)

Börja med att kort presentera dig. I presentationen berättar du vad du heter, vem du är, sysselsättning och varför du valt att medverka. Om du medverkat i vår podd tidigare, kan du informera lyssnarna om detta och säga att din tidigare medverkan kommer finns i infotexten till denna podd.

2. Berätta om din kunskap kopplat till stressrelaterad ohälsa (Obligatorisk, max 70 min)

Berätta mer om din kunskap och hur kunskapen kan stötta människor med stressrelaterad ohälsa. Berätta gärna om anledningen till varför du blev nyfiken på denna kunskap.

Kom ihåg att maxlängden för varje ljudinspelning/ljudfil är 5 minuter. Om du använder maxtiden på 70 minuter för denna punkt, behöver det med andra ord vara minst 14 ljudinspelningar/ljudfiler. Här kan det vara hjälpsamt att bryta ner det du vill säga på förhand genom att använda stödord eller manus.

3. Marknadsför din egna verksamhet (Frivillig, max 2 min)

Du är varmt välkommen att marknadsföra ditt företag, verksamhet eller hobby i slutet av ljudinspelningen. Tidslängen för denna ljudsekvens får vara max 2 minuter.

Instruktioner efter ljudinspelningar

Skicka in dina ljudfiler

Efter att du är klar med alla ljudinspelningar är det dags för att skicka in dina ljudinspelningar till oss.

 • Du laddar upp ljudfilerna via formuläret längst ner/till höger på sidan.
 • Vi återkommer till dig med mer info för den fortsatta poddprocessen efter att dina ljudfiler är inlämnade.
 • Har du en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid maila podcast@raktinivaggen.com för att få svar.
 • Tack för att du vill vara med och bidra till mer förståelse för stressrelaterad ohälsa!

Fyll i formulär

1
2

Kontaktuppgifter

Börja med att fylla i dina kontakuppgifter.